ගුණත්ව සහතිකය

Quality assurance
Quality assurance1

ඩීඩී ෆාස්ට්නර්ස් ISO 9001 සහතිකය සහ 6S ප්‍රමිතියට අනුව සිදුකරන කර්මාන්තශාලා මෙහෙයුම් මගින් ද අනුමත කර ඇත. ඩීඩී ෆාස්ට්නර්ස් පූර්ණ පරාසයක නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා DIN සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වේ.

ජර්මනියේ තාක්ෂණය, පරිසර ආරක්ෂණ, ප්‍රති-අම්ල, තෙතමනය සහ උණුසුම් ප්‍රතිරෝධය, විවිධ වර්ණ, ලුණු ඉසින පරීක්ෂණය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන විඛාදන උපකරණ දැනටමත් පැය 3,000 දක්වා ළඟා වී තිබේ.

ඩීඩී ගාංචු අමුද්‍රව්‍යවල සිට නිමි භාණ්ඩ දක්වා ස්වයංක්‍රීය පාලන පද්ධතියක් ඇති අතර සම්පූර්ණ තත්ත්ව පරීක්ෂණ උපකරණ වලින් සමන්විත වේ.

ඩීඩී ෆැටනර්ස් ස්වයංක්‍රීයව භ්‍රමණය වන විකර්ස්, මයික්‍රෝ දෘ ness තාව යන්ත්‍රය, ඩිජිටල් ඩිස්ප්ලේ රොක්වෙල් උපකරණ, ආතන්ය අත්හදා බැලීමේ යන්ත්‍රය, ලෝහමය සාම්පල කැපුම් යන්ත්‍රය, විදුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ වේග යන්ත්‍රය, රූප මැනීමේ මෙවලම, අදින්න පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය සහ ලුණු ඉසින විඛාදන පරීක්ෂණයෙන් සමන්විත ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගනී. කුටිය සහ විද ත් යන්ත්රය යනාදිය.